TIN TỨC TUYỂN DỤNG TẠI HÀ THIÊN

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐIỆN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Lập kế hoạch, thực hiện nghiên cứu, phát triển, thử...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Nhiệm vụ: Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng;...