Cách đấu pin năng lượng mặt trời chính xác, nhanh chóng

Hiện nay, có rất nhiều cách đấu pin năng lượng mặt trời: ghép nối tiếp, ghép song song hay ghép hỗn hợp. Để có được một hệ thống điện năng lượng mặt trời chất lượng và đạt sản lượng khai thác ổn định, khách hàng cần lựa chọn phương pháp lắp đặt pin năng lượng mặt trời phù hợp. Cùng tham khảo những cách đấu pin năng lượng mặt trời phổ biến qua bài viết dưới đây nhé.     

Cách đấu pin năng lượng mặt trờiCách đấu pin năng lượng mặt trời

Cách đấu pin năng lượng mặt trời phổ biến

Hiện nay, có 3 cách đấu pin năng lượng mặt trời được nhiều đơn vị áp dụng nhất đó chính là đấu nối tiếp, đấu song song và đấu hỗn hợp. 

Cách đấu pin năng lượng mặt trời nối tiếp

Cách đấu pin năng lượng mặt trời nối tiếp là ghép cực âm của tấm pin này với cực dương của tấm pin khác cho đến khi dãy pin còn lại duy nhất 1 cực âm và 1 cực dương. Phương pháp này sẽ giúp tăng tổng điện áp và tổng công suất của hệ thống.

TH1: Đấu nối tiếp pin năng lượng mặt trời có cùng mức điện áp và dòng điện

 • Tổng điện áp hệ thống = Tổng điện áp toàn bộ các tấm pin (Điện áp tấm pin 1 + Điện áp tấm pin 2 + … + Điện áp tấm pin n)
 • Tổng dòng điện hệ thống = Dòng điện của mỗi tấm pin
 • Tổng công suất hệ thống = Tổng công suất các tấm pin (Công suất tấm pin 1 + Công suất tấm pin 2 + … + Công suất tấm pin n) = Tổng điện áp hệ thống x Tổng dòng điện hệ thống

Ví dụ, đấu nối tiếp 5 tấm pin có điện áp 6V và dòng điện 3A: 

 • Tổng điện áp hệ thống = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30V 
 • Tổng dòng điện hệ thống = 3A
 • Tổng công suất hệ thống = 30 + 30 + 30 + 30 + 30 = 150W

TH2: Đấu nối tiếp pin năng lượng mặt trời khác điện áp và cùng dòng điện

 • Tổng điện áp hệ thống = Tổng điện áp toàn bộ các tấm pin
 • Tổng dòng điện hệ thống = Dòng điện của mỗi tấm pin
 • Tổng công suất hệ thống = Tổng điện áp hệ thống x Tổng dòng điện hệ thống

Ví dụ, đấu nối tiếp 3 tấm pin lần lượt có điện áp là 4V, 6V, 8V và dòng điện 3A: 

 • Tổng điện áp hệ thống = 4 + 6 + 8 = 18V 
 • Tổng dòng điện hệ thống = 3A
 • Tổng công suất hệ thống = (4 + 6 + 8) x 3 = 54W

TH3: Đấu nối tiếp pin năng lượng mặt trời cùng/ khác điện áp và khác dòng điện

 • Tổng điện áp hệ thống = Tổng điện áp toàn bộ các tấm pin
 • Tổng dòng điện hệ thống = Dòng điện tấm pin thấp nhất
 • Tổng công suất hệ thống = Tổng điện áp hệ thống x Tổng dòng điện hệ thống

Ví dụ, đấu nối tiếp 3 tấm pin lần lượt có điện áp và dòng điện như sau: 3V/1A, 6V/3A, 9V/5A:

 • Tổng điện áp hệ thống = 3 + 6 + 9 = 18V 
 • Tổng dòng điện hệ thống = 1A
 • Tổng công suất hệ thống = 18V x 1A = 18W

Cách đấu pin năng lượng mặt trời nhanh chóngCách đấu pin năng lượng mặt trời nhanh chóng

Cách đấu pin năng lượng mặt trời song song

Cách đấu pin năng lượng mặt trời song song là ghép cực dương với cực dương, cực âm với cực âm của các tấm pin cho khi còn lại 1 cực dương và 1 cực âm cuối cùng. Phương pháp này là phương pháp mang lại hiệu quả cao nhất vì giúp tăng tổng công suất và tổng định mức dòng điện cho hệ thống.

TH1: Đấu song song pin năng lượng cùng điện áp và dòng điện

 • Tổng điện áp hệ thống = Điện áp mỗi tấm pin
 • Tổng dòng điện hệ thống = Dòng điện tấm pin 1 + Dòng điện tấm pin 2 + … + Dòng điện tấm pin n
 • Tổng công suất hệ thống = Công suất các tấm pin cộng lại = Tổng điện áp hệ thống x Tổng dòng điện hệ thống

Ví dụ: Đấu song song 3 tấm pin có điện áp 15V, dòng điện 6A, công suất 90W:

 • Tổng điện áp hệ thống = 15V
 • Tổng dòng điện hệ thống = 6 + 6 + 6 = 18A
 • Tổng công suất hệ thống = 90 + 90 + 90 = 270W

TH2: Đấu song song pin năng lượng khác điện áp, cùng dòng điện

 • Tổng điện áp hệ thống = Điện áp tấm pin thấp nhất
 • Tổng dòng điện hệ thống = Dòng điện các tấm pin cộng lại
 • Tổng công suất hệ thống = Tổng điện áp hệ thống x Tổng dòng điện hệ thống

Ví dụ, đấu song song 3 tấm pin có điện áp lần lượt là 15V, 17V, 17V, dòng điện là 8A:

 •  Tổng điện áp hệ thống = 15V
 • Tổng dòng điện hệ thống = 8 + 8 + 8 = 24A
 • Tổng công suất hệ thống = 15V x 24A = 360W

TH3: Đấu song song pin năng lượng cùng điện áp, khác dòng điện 

 • Tổng điện áp hệ thống = Điện áp mỗi tấm pin
 • Tổng dòng điện hệ thống = Dòng điện các tấm pin cộng lại
 • Tổng công suất hệ thống = Tổng điện áp hệ thống x Tổng dòng điện hệ thống

Ví dụ, đấu song song 3 tấm pin có điện áp 15V và dòng điện lần lượt là 6A, 8A, 8A:

 •  Tổng điện áp hệ thống = 15V
 • Tổng dòng điện hệ thống = 6 + 8 + 8 = 22A
 • Tổng công suất hệ thống = 15V x 22A = 330W

TH4: Đấu song song pin năng lượng khác điện áp, khác dòng điện 

 • Tổng điện áp hệ thống = Điện áp tấm pin thấp nhất
 • Tổng dòng điện hệ thống = Dòng điện các tấm pin cộng lại
 • Tổng công suất hệ thống = Tổng điện áp hệ thống x Tổng dòng điện hệ thống

Ví dụ, đấu song song 3 tấm pin có lần lượt điện áp và dòng điện như sau: 15V/5A, 18V/7A, 20V/9A:

 • Tổng điện áp hệ thống = 15V
 • Tổng dòng điện hệ thống = 5 + 7 + 9 = 21A
 • Tổng công suất hệ thống = 15V x 21A = 315W

Cách đấu pin năng lượng mặt trời đạt chuẩnCách đấu pin năng lượng mặt trời đạt chuẩn

Cách đấu pin năng lượng mặt trời hỗn hợp 

Cách đấu pin năng lượng mặt trời hỗn hợp là sự kết hợp của cách đấu nối pin nối tiếp và song song. Các tấm pin sẽ được đấu nối tiếp với nhau theo từng dãy, sau đó, các dãy pin sẽ được nối song song cho đến khi còn lại 1 cực âm và 1 cực dương cuối cùng. Cách ghép này giúp tăng tổng điện áp, tổng dòng điện và tổng công suất cho hệ thống vừa và lớn. 

 • Tổng điện áp hệ thống = Tổng điện áp của các tấm pin nối tiếp
 • Tổng dòng điện của hệ thống = Tổng dòng điện của các tấm pin song song
 • Tổng công suất hệ thống = Tổng điện áp hệ thống x Tổng dòng điện hệ thống

Ví dụ, đấu hỗn hợp 8 tấm pin có điện áp 18V, dòng điện định mức 6A, công suất 108W:

 • Tổng điện áp hệ thống = 18 + 18 = 36V
 • Tổng dòng điện của hệ thống = 6 + 6 + 6 + 6 = 24A
 • Tổng công suất hệ thống = 36V x 24A = 864W

Cách đấu pin năng lượng mặt trời hiệu quảCách đấu pin năng lượng mặt trời hiệu quả

Đấu pin năng lượng mặt trời cần lưu ý những gì?

Để đấu pin năng lượng mặt trời một cách chuẩn xác và đạt hiệu suất khai thác cao nhất, khách hàng cần lưu ý những vấn đề sau đây:

 • Trước khi tiến hành đấu pin mặt trời cần ngắt hoàn toàn nguồn điện để đảm bảo an toàn.
 • Hạn chế đấu pin mặt trời năng lượng mặt trời trong thời tiết mưa ẩm.
 • Đảm bảo vị trí đứng an toàn khi tiến hành đấu nối, đặc biệt là khi đấu nối trên mái nhà.
 • Không đứng hay ngồi trực tiếp trên tấm pin.
 • Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ chuyên dụng để đảm bảo an toàn trong quá trình đấu nối. 

Cách đấu pin năng lượng mặt trời an toànCách đấu pin năng lượng mặt trời an toàn

Hà Thiên Energy – Đơn vị đấu pin năng lượng mặt trời uy tín

Việc đấu pin năng lượng mặ trời liên quan nhiều đến yếu tố kỹ thuật, do đó để đảm bảo hệ thống được ghép một cách chính xác và an toàn khi sử dụng, khách hàng cần lựa chọn một đơn vị cung cấp dịch vụ đấu pin năng mặt trời chuyên nghiệp và uy tín.  

Đơn vị đấu pin năng lượng mặt trời uy tínĐơn vị đấu pin năng lượng mặt trời uy tín

Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động và phát triển, Hà Thiên Energy tự hào mang đến cho khách hàng dịch vụ đấu pin năng lượng mặt trời uy tín, chuẩn xác cùng mức giá cạnh tranh nhất thị trường.

Nếu bạn có nhu cầu đấu pin năng lượng mặt trời thì hãy liên hệ ngay qua hotline 0937 997 325 hoặc email hathien.energy@gmail.com của Hà Thiên Energy để được hỗ trợ tốt nhất nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *